Enek Nedir? 1

Enek Nedir?

Kelime Kökeni: Sıfat

– Enenmiş

– Burulmuş

– İğdiş edilmiş

– Yanağın alt kısmı

– Çene

– Erkekliği giderilmiş kimse

Cümle içinde kullanımı: “Köpeklerin daha fazla çiftleşip çoğalmaya devam etmemesi için enek edilmesi iyi oldu.”