Endülüs Nedir? 1

Endülüs Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-özel ad

– Bu günkü İspanya

– İspanya ve Portekiz’de kurulan İslami devletin ismi

 Cümle içinde kullanımı: “Emeviler tarafından kurulan Endülüs devletine Endülüs Emevileri’de denir. “