Emr-i Hakk Nedir? 1

Emr-i Hakk Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-tamlama

– Ölüm

– Memat

– İrtihal

– Ahiret yolculuğu

Cümle içinde kullanımı: “Emr-i Hakk vuku bulduğunda dilerim yanlış yolları terk etmiş ve beni affetmiş olursun.”