Elyevm Nedir? 1

Elyevm Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-zarf

– Henüz

– Bugün

– Hala

– Zaman

– İçinde bulunduğumuz an

– Halen

– Şimdiye kadar

Cümle içinde kullanımı: “Elyevm karşımıza çıkmayan bu nahoş konu elbet başımıza bela açacaktır.”