Ebe Nedir? 1

Ebe Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Doğurma sanatını becerebilen kadın

– Tabip

– Ebe kadın

– Nine

– Baba

– Ata

– Doğumu yaptıran kadın

Cümle içinde kullanımı: “Doğum gece başlayınca diğer köyden ebeyi çağırmaya gittiler.”