Düzüm Nedir? 1

Düzüm Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Düzmek

– Düzenli bir sıraya koymak

– Tertip etmek

– Şiir gibi nazım koymak

– Sabır

– Dizim

– Bir araya getirmek

Cümle içinde kullanımı: “Çevresinde düzüm düzüm bağlar sıralanırken güneşin yakıcı sıcaklığında terliyordu.”