Düyûn-ı Umûmiyye Nedir? 1

Düyûn-ı Umûmiyye Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-tamlama

– Devlet borçları

– Genel borçlar

Cümle içinde kullanımı: “Düyûn-ı Umûmiyye Osmanlı imparatorluğunda iç ve dış borçları denetleyen kurumun adıdır.”