Duyu Nedir? 1

Duyu Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Dirayet

– Fehm

– Hibre

– İlim

– Hasse

– Algılama yeteneği

– Kavrama yeteneği

Cümle içinde kullanımı: “Duyu organlarımızla algıladığımız çevresel etkiler bize canlılığımızı kanıtlar.”