Duygu Nedir? 1

Duygu Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– İşitme

– Duyma

– İşitmekle elde edilen bilgi

– Duyu organları vasıtasıyla algılama

– Duyma

– Uyarım biçimi

– His

– Önsezi

– Duyularla algılama

Cümle içinde kullanımı: “Biliyorum bu söyleyeceğim zor ama duygularını dinlemeli kalbinin yolunu seçmelisin.”