Düşnâm Nedir? 1

Düşnâm Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-ad

– Sövme

– Sövüp sayma

– Kötü söz söyleme

– Kötülemek

– Küfretme

Cümle içinde kullanımı: “Düşnâm etmekle iyi insan olunmaz, önemli olan kalbinle dilini bir etmektir.”