Dürûg-zen Nedir? 1

Dürûg-zen Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– Yalancı

– Yalan söylemeyi huy edinmiş kimse

– Riyakar

– Mürai

Cümle içinde kullanımı: “Beni böyle rezil eden dürûg-zen akrabalarımdır.”