Düpâ Nedir? 1

Düpâ Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– İki ayaklı

– İki ayağı olan

Cümle içinde kullanımı: “Dünyada düpâsı olan gezer, dili olan da konuşur.”