Dünür Nedir? 1

Dünür Nedir?

– Birbirine göre gelin ile damadın anne ve babaları

– Düğünde güveyiye pederlik eden kimse

– Karı kocanın anne ve babalarının birbirlerine göre durumu

Cümle içinde kullanımı: “Dünürler birbirlerine karşı anlayışlı olmazda evlatlarını da üzer.”