Dümdâr Nedir? 1

Dümdâr Nedir?

Kelime Kökeni:  Farsça-ad

– Ordunun arkasından giden ve arka tarafı kollayan, gözetleyen artçı sınıf

– Pişdâr karşıtı

– Artçı

– Ordunun gerisinden gelen emniyet kuvveti

– Öncü karşıtı

– Arkadan gelen

Cümle içinde kullanımı: “Savaşta dümdârın önemini içinizde karşı tarafa giden hainler olduğunda anlarsınız.”