Dübeyit Nedir? 1

Dübeyit Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-Arapça

– Rübai

– İki beyitten oluşan nazım biçimi

– Dört dizeli ve özel tartılı bir koşuk

Cümle içinde kullanımı: “Dübeyit de adı geçen güzelin kaşları kemana benzetilmiştir.”