Dübbe Nedir? 1

Dübbe Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad

– Dişi ayı

– Büyükayı yıldız kümesinde buluna bir yıldız

– Tarik

– Yol

– Büyükayı dikdörtgeninde parlak iki yıldızdan biri

Cümle içinde kullanımı: “Semadaki karaya aldanma, dübbeyi aramaya devam et.”