Dîvânî Nedir? 1

Dîvânî Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad

– Divanla ilgili

– Divana özgü

– Hat sanatında yer alan ve özellikle Divân-ı Humâyûn’da ferman

– Berat

– Ahitname türü yazılarda yazı stili

– Özel yazı türü

Cümle içinde kullanımı: “Beratta görmüş olduğunuz Dîvânî, hareketli ve karmaşık bir görünüme sahip olan zor bir yazı türüdür.”