Dîrîgâ Nedir? 1

Dîrîgâ Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-ünlem

– Ünlem sözü

– Yazık olsun

– Eyvah olsun

– Yazık

– Kınama içeren söz

– Heyhat

Cümle içinde kullanımı: “Gönlü yıkıl viran eyledin Dîrîgâ!”