Dîn-perver Nedir? 1

Dîn-perver Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-dîn+Farsça-perver

– Dine hizmet ve yardım eden kimse

– Dinin yükselmesine destek veren

– Sağlam dindar

Cümle içinde kullanımı: “Duyduklarımıza göre epey  dîn-perver biri olduğu, namazını hiç aksatmadığı söyleniyor.”