Dilîrâne Nedir? 1

Dilîrâne Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-zarf

– Mertçesine

– Kahramanca

– Yiğitçesine

– Cesurca

Cümle içinde kullanımı: “Dilîrâne savaşmış, ailesini gözünü kırpmadan korumuştur.”