Dildeş Nedir? 1

Dildeş Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Hem-zebân

– Aynı dili konuşan birden fazla kişi

– Dil kökenleri aynı olan

Cümle içinde kullanımı: “Dildeş olan kültürler eninde sonunda ortak bir nokta bulmayı becerirler.”