Dil-i Zâr Nedir? 1

Dil-i Zâr Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-tamlama

– Zavallı gönül

– Biçare gönül

– Mutsuz kalp

Cümle içinde kullanımı: “Dil-i zâr kanatsız kuş gibi çırpınırken siz nerelerdeydiniz?”