Dil-beste Nedir? 1

Dil-beste Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– Aşık

– Gönlü bağlanmış

– Gönül vermiş

– Vurgun

– Ahbap

– Aşırı sevgi ve bağlılık duyan

Cümle içinde kullanımı: “Bizim aşka  da dil-besteye de hürmetimiz büyüktür”