Dil-âver Nedir? 1

Dil-âver Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– Kahraman

– Cesur

– Yiğit

– Mert

– Delikanlı

– Cesaretli

– Sözünün eri

Cümle içinde kullanımı: “Mahallemizin genç dil-âverleri savaştan dövüşten kaçmazlar.”