Devliki Yıl Nedir? 1

Devliki Yıl Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Ertesi yıl

– Ertesi sene

Cümle içinde kullanımı: “Devliki yıl başlayan kışın etkisini yüreklerimizden atmayı beceremedik.”