Devletlü İnâyetlü Nedir? 1

Devletlü İnâyetlü Nedir?

Kelime Kökeni: Sıfat

– Darüssaade ağaları için kullanılan hitap sözü

– Saray ağaları için kullanılan saygı sözü

Cümle içinde kullanımı: “Saraydaki devletlü inâyetlü efendimiz soframıza buyur edilecek ona göre yemek hatırlatın.”