devlet nedir

Devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde egemenliği bulunan ve bu egemenliğini anayasalar ve yasalarla düzenleyen siyasi, idari ve hukuki bir yapıdır. Devlet, içinde yaşayan bireylerin huzur ve güvenliğini sağlamak, adaleti temin etmek, toplumsal düzeni korumak, kamu hizmetlerini sunmak ve ülkenin çıkarlarını savunmak gibi amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterir. Devletin yönetimi, genellikle cumhuriyet veya monarşi gibi belirli bir yönetim biçimi altında gerçekleştirilir.