Dertli Nedir? 1

Dertli Nedir?

Kelime Kökeni: Sıfat

– Dert ve kederi olan

– Üzüntülü

– Marîz

– Alîl

– Mahzun

– Mağmûm

– Mükedder

– Müzmin bir illet ve marazı olan

– Derdi olan

– Sıkıntılı

Cümle içinde kullanımı: “Gözlerini kapatma ey dertli çocuk, elbet bir gün senin de yüzün gülecek.”