Derme Nedir? 1

Derme Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Dermek

– Dermek eylemi

– Aynı türde olup bir araya getirilen şeyler

Cümle içinde kullanımı: “Derme çatma bir çatı altında toplandığımız günler daha sıcak kışlar atlattık.”