Derin Nedir? 1

Derin Nedir?

Kelime Kökeni: Sıfat

– Çukur

– Kuytu

– Dibi veya altı ağzından uzak olan

– Amîk

– Çok içten gelen

– Özüne inecek biçimde

– Yoğun

– İçten gelen

Cümle içinde kullanımı: “Duygularımızın derinlerinde geçmişe ait özlemlerimiz saklıdır.”