Derd-nâk Nedir? 1

Derd-nâk Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– Kaygılı

– Acılı

– Tasalı

– Dertli

– Kederli

– Mükedder

Cümle içinde kullanımı: “Evladını kaybeden baba yüreği ömrü billah derd-nâktır.”