Der-i Âmm Nedir? 1

Der-i Âmm Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-tamlama

– Müderrislerin cami ve benzeri yerlerde verdikleri ders

– Vaaz

– Halka ders veren müderris

– Medrese talebelerine ders veren kişi

Cümle içinde kullanımı: “Der-i âmm talebelerine iyiliği ve vicdanı öğretmeyecekse verdiği dersin bir anlamı olamaz.”