Der-akab Nedir? 1

Der-akab Nedir?

Kelime Kökeni:  Farsça-der+Arapça-akab

– Arkası sıra

– Arkasından

– Derhal

– Çabuk

– Akabinde

– Çabucak

Cümle içinde kullanımı: “Der-akab gelecek, bu sefaletimize bir son verecek umudundayız.”