Deizm Nedir? Deizm Ne demek?

Deizm, evrende bir yaratıcı olduğunu, ancak bu yaratıcının doğanın kanunlarına müdahale etmediğini ve insanların dinlerin öğretilerine göre belirlenmiş dogmalar yerine akıl, mantık ve doğa kanunlarına dayalı olarak yaşaması gerektiğini savunan bir felsefi inanç sistemidir.

Deistler, evrende bir yaratıcı olduğuna inanırken, bu yaratıcının insanların hayatlarına doğrudan müdahale etmediğini ve doğanın kanunlarının işleyişine müdahale etmediğini düşünürler. Bu nedenle, deistler için dinlerin öğretileri yerine, insanlar kendi aklı ve doğanın kanunlarına dayalı olarak hareket etmelidirler.

Deizm, 17. ve 18. yüzyıllarda Aydınlanma döneminde popüler hale gelmiştir. Bu dönemde bilimin ve rasyonalizmin etkisi altında kalan düşünürler, insanların doğaya dayalı olarak hareket etmeleri gerektiğini savunmuşlardır. Bugün de, deizm hala bazı insanlar tarafından benimsenmektedir.