Defter Emînî Nedir? 1

Defter Emînî Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Defterhane nazırı

– Sonradan tapu umum müdürü

– Tapu işlerine bakan üst düzey yönetici

Cümle içinde kullanımı: “Defter emînî olarak çalıştığını söyledi ama ben inanmadım.”