Dede Nedir? 1

Dede Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Büyük peder

– Peder

– Tarikat babası

– Kıdemli derviş

– Mevlevi şeyhi

– Yaşlı kimse

Cümle içinde kullanımı: “Rahmetli dedem toprağın insanlar için tek yaşam kaynağı olduğunu söylerdi.”