Dakîka Nedir? 1

Dakîka Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-zarf

– Zaman birimi olarak bir saatin altmışta biri

– Zaman

– An

– Altmış saniyenin toplamı

Cümle içinde kullanımı: “Dakîka geçmeden hemen koşarak geldi, gözlerindeki parıltıyı ömrüm boyunca unutamam.”