Cûş Etmek Nedir? 1

Cûş Etmek Nedir?

– Coşmak

– Heyecanlanmak

– Galeyana gelmek

– İçten içe kaynamak

– Duyguları dışarıya vurmak

– Aşırı duygulanmak

Cümle içinde kullanımı: “Bu garip eteğinize yüzünü sürmekten başka ne dilesin, sizin yanınızda olmaktan cûş eylesin.”