Cüfte-endâz Nedir? 1

Cüfte-endâz Nedir?

Kelime Kökeni: Farsça-sıfat

– Çifte atan

– Çifte atan hayvan

Cümle içinde kullanımı: “Duyduk ki ölümü cüfte-endâz bir atın yüzünden olmuş.”