Cüdde Nedir? 1

Cüdde Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad

– Dağ arasındaki yol

Cümle içinde kullanımı: “Atlılar cüddeden geçerken ihtiyatlı davranmak zorundadır.”