Çubuk Nedir? 1

Çubuk Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Düz dal

– Uzun değnek

– Tütün içmeye yarayan içi delik değnek

– Körpe dal

– Düz çizgi

Cümle içinde kullanımı: “Meydanın ortasına dikilen iki çubuğun tepesine bayrak açıp türküler söylemeye başladılar.”