Cübeyl Nedir? 1

Cübeyl Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-ad

– Çıkıntı

– Küçük dağ

– Küçük tepe

– Kaya

Cümle içinde kullanımı: “Cübeyl dolu bu ovada kendine bir avuç toprak bulamadıysan gökyüzüne sarıl be gafil!”