Çörkü Nedir? 1

Çörkü Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Abaküs

– Sayı boncuğu

– Sayı saymaya yarayan çizelge

– Mihsap

Cümle içinde kullanımı: “Çocuklar konuşmaya başladıktan sonra çörküyle saymayı öğrenmeli. “