Çoraklık Nedir? 1

Çoraklık Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Kıraç yer

– Çorak yer

– Toprağın verimsiz olması

– Bitki yetişmemesi

Cümle içinde kullanımı: “Bu sene yağışların az olması beraberinde çoraklığı getirdi.”