Çökinmek Nedir? 1

Çökinmek Nedir?

– Teressüp etmek

– Aşağı inmek

– Duruşmak

– Çökelmek

Cümle içinde kullanımı: “Yere doğru çökinmek suretiyle kendi aşağıya koyuverdi.”