Civelek Nedir? 1

Civelek Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Canlı yavru

– Oynak yavru

– Yaver

– Yeniçeri ocağına yeni girmiş asker

– Neşeli

– Sokulgan

– Yardımcı

– Emir subayı

Cümle içinde kullanımı: “Civelek yârim gözlerini bir süzüp gerdanını kırdı mı hayır diyebilir miyim hiç”