Cisim Nedir? 1

Cisim Nedir?

Kelime Kökeni: Arapça-cism, çoğul biçimi ecsâm, cüsûm

– Nesle

– Gözle görünen şey

– Varlık

– Obje

– Cansız varlık

– Katı haldeki madde

Cümle içimde kullanımı: “Cisimler dünya ve uzayda bir yer kaplar, ruh ise kalplerde.”