Çirkin Nedir? 1

Çirkin Nedir?

Kelime Kökeni: Sıfat

– Güzel karşıtı

– Güze zıddı

– Beğenilmeyecek

– Bed

– Kötü

– Yakışık almayan

– Zararlı

– Tehlikeli

– Kaba

Cümle içinde kullanımı: “İnsan için iyi ve kötü, güzel ve çirkin denilen şey hayır ve şerle alakalıdır.”