Cimdallı Nedir? 1

Cimdallı Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Bir tür kağıt oyunu

– Erkek giysisi

Cümle içinde kullanımı: “Bir avuç erkek yere çökmüş cimdallı oynuyordu.”