Çıkma Nedir? 1

Çıkma Nedir?

Kelime Kökeni: Ad

– Çıkmak eylemi

– Çıkıntı

– Balkon

– Cumba

– Şeh-nişîn

– Dışarıya çıkmış şey

– Derkenar

– Çıkma

Cümle içinde kullanımı: “Bazı çıkma parçaları toplayıp kendine yeni bir icat yapmaya çalışıyor.”